Nâng cẩu công trình

Nâng cẩu công trình


Project Description

Với đội ngũ nhân viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm, nâng cẩu khánh mai cung cấp các dịch nâng cẩu vận chuyển các loại hàng hóa, luôn đảm bảo an toàn – nhanh chóng – hiệu quả cho quý khách hàng.

ĐỊA ĐIỂM:

Bình Tân

LOẠI DỰ ÁN:

Cẩu vận chuyển hàng

CHI PHÍ DỰ TÍNH:

Cạnh tranh

KHÁCH HÀNG:

Anh Minh

TIẾN ĐỘ
81%
GIAI ĐOẠN 1
85%
GIAI ĐOẠN 2
75%
GIAI ĐOẠN 3
85%

Call Now Button